Brændeovne

Valg af brændeovn?

En af de vigtigste parametre du skal kigge på, er brændeovnens størrelse. Som en tommelfingerregel kan du gå ud fra følgende opvarmningstal, hvor antal kvadratmetre gælder for 1 kW:

 

» Dårligt isoleret: 10 m2/kW

» Middel isoleret: 20 m2/kW

» Godt isoleret: 30 m2/kW

 

Alternativ til de traditionelle konvektionsbrændeovne, kan man vælge ovne med varmelagringsmoduler. Denne løsning gør det muligt at ”gemme” varmen i lagringstenene, hvorved en blødere og længere varmeafgivelse er mulig.

 

Placeringen af ovnen kan ofte have stor betydning for det endelige valg af ovn. Måske er det en fordel, at ilden kan nydes fra siderne, eller måske hænges op på vægen for at virke lettere.


Installation af brændeovn:

Du har frie hænder til selv at montere både brændeovn og skorsten, men der kan være enkelte ting, du ikke må gøre selv.

 

Hvis brændeovnen skal sluttes til centralvarmeanlægget, skal en vvs-installatør i visse tilfælde gøre det. Spørg der, hvor du køber brændeovnen.

 

Hvis skorstenen også er forbundet til andre varmekilder, er der også regler, du skal være opmærksom på. Du må bl.a. ikke slutte din brændeovn til, hvis dit gasfyr eller anden kondenserende kedel, er tilsluttet samme skorsten.

 

Husk, at du skal overholde Bygningsreglementets regler for afstandskrav og følge vejledningerne, så du ikke risikerer en brand i huset.

 

Det er vigtigt, hvis du skal have en ny brændeovn installeret, skal den have en prøvningsattest, som viser at den overholder miljøkravene til partikelforurening

 

Husk også at kontakte skorstensfejermesteren, når skorstenen og/eller brændeovnen er monteret. Han skal syne og godkende den, hvorefter den bliver tilmeldt lovpligtig fejning.

 

Alternativt kan du få vores montør til at udføre opgaven. Vi garanterer, at opsætningen er lovlig og tæt. Og du betaler ikke, inden skorstensfejeren har godkendt vores arbejde.

 

Hvad siger loven?

Der er en række regler og love, som gælder for opsætning af brændeovne og pejse, som du har pligt til at følge - hvad enten brændeovnen er ny eller brugt. Reglerne fremgår af Bygningsreglement i afsnittet om installationer.

 

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til brandisoleringen mellem brændeovn, vægge og lofter, krav om, at gulvet omkring brændeovnen skal være af ubrændbart materiale, og om at der skal være et røgspjæld, der kan reguleres manuelt.

 

Desuden er der brændeovnsbekendtgørelsen som bl.a. indeholder kravene om prøvningsattest.

 

Fra 2008 er det et krav at brændeovnene er blevet testet på et laboratorium for at se om de lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening.

 

Resultatet af denne test skrives i en prøvningsattest, som alle brændeovne skal have i dag.

 

Ny eller eksisterende skorsten?

Langt de fleste eksisterende skorstene, kan bruges til en brændeovn.

 

I tvivlstilfælde rådfører vi os med skorstensfejeren inden montagen påbegyndes. Der er flere muligheder for forbedringer/reparation af skorstene. En gennemtæret stålskorsten kan ofte repareres ved at udskifte den skadede del. Alternativt er det en ny stålskorsten der skal monteres.

 

En muret skorsten kan være dårlig isoleret, eller have et meget stor lysningsmål, hvorved at trækket kan blive nedsat, med dårlig forbrænding til følge. I sådanne tilfælde kan man isætte en stålforing, som er et stålrør, der sænkes ned i skorstenen, og derved øger trækket. Alternativt kan man lave en Isodor, hvor man støber en ny skorsten op inde i den gamle skorsten.

 

Vi hjælper naturligvis med rådgivning og tilbud i samråd med din lokale skorstensfejer.

 

Vedligehold af brændeovn

For at få fuld udbytte ud af din brændeovn, er det vigtig at efterse ovnen mindst en gang årligt.

 

Pakningerne ved lågen skal slutte tæt, for at minimere falsk luft til forbrændingen. (kan ofte høres ved at lågen åbnes og lukkes. Når lågen rammer brændeovnens front, skal der høres en blød lyd. Høres en metallisk lyd, er pakningen slidt, og bør udskiftes.)

 

Vi lagerfører langt de fleste typer af pakninger i butikken. Huske blot at opgiv ovnen type og alder ved bestilling.

 

Kontroller også evt. isoleringsplader i ovnen for revner og mangler. Røglederpladen bør være intakt og ligge efter leverandørens anvisninger.

Kontakt os gerne for et servicebesøg, hvor vi sammen gennemgår ovnen, og laver en pris på udbedring/service

 

Udvalg af brændeovne

Nederst på siden finder du direkte link til de mærker vi forhandler. Her kan du finde inspiration og mere information om de enkelte brændeovne. Du er også velkommen til at kigge forbi vores butik og få kyndig vejledning i korrekt valg af brændeovn til dit behov.

Kontakt os her eller på tlf. 9741 4040